ผู้บังคับบัญชา

  • PDF

rbr0001

 พล.ต.ต. อนุภาพ  ศรีนวล
ผบก.ภ.จว.ราชบุรี


  rbr00003

พ.ต.อ.ชูเกียรติ ภูกาบพลอย 
รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรีrbr04

พ.ต.อ.วชิรพงษ์ อมราพิทักษ์
รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี

narongdech1

พ.ต.อ.ธีระยุทธ บุตรน้ำเพชร
รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี

 

anurak1

พ.ต.อ.อนุรักษ์ พรพุทธศรี
รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรีtanarat1

พ.ต.อ.ธนรัชน์ สอนกล้า
รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี

tanarat1

พ.ต.อ.ธนู ฮวบประเสริฐ
รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี

pkk_01

พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย อินทรปรีชา
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ราชบุรี
rpkk_1

พ.ต.ท.ดร.เทอดเกียรติ วงศาโรจน์
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ราชบุรี

rpkk_02

พ.ต.ท.หญิง ณัฐกานต์ ชาตรูปะมัย
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ราชบุรี


                   

fo_0001

พ.ต.ท.รัตดา เจียมอ่อน
สว.ฝอ.1 ภ.จว.ราชบุรีfo_0002

พ.ต.ท.ณรงค์ สุ่มสังข์
สว.ฝอ.2 ภ.จว.ราชบุรี

fo_0006

ร.ต.อ.หญิง กุลณัฐฐา บัวผัน
สว.ฝอ.3 ภ.จว.ราชบุรี

                                         

fo3_sirikarn

พ.ต.ท.พิจักษณ์ จรูญจิตร
สว.ฝอ.4 ภ.จว.ราชบุรี

 

                              

fo.7

พ.ต.ต.จำนงค์ มีเนียม
รรท.สว.ฝอ.5 ภ.จว.ราชบุรี
fo.7

พ.ต.ท.หญิง สุรีย์พร แคล้วปรปักษ์
สว.ฝอ.6 ภ.จว.ราชบุรี

 


พ.ต.ท.เจนชาย พันธุ์สวัสดิ์
สว.ฝอ.7 ภ.จว.ราชบุรี

fo.7   พ.ต.ต.จำนงค์ มีเนียม
รรท.สว.ฝอ.8 ภ.จว.ราชบุรี  


 
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2020 เวลา 14:41 น.

You are here บุคลากร ผังผู้บังคับบัญชา