หมายเลขโทรศัพท์

 • PDF

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญจังหวัดราชบุรี

อ.เมือง

 • ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี โทร.032-337-015
 • สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองราชบุรี โทร.032-315-494
 • โรงพยาบาลราชบุรี โทร.032-327-999
 • โรงพยาบาลเมืองราช อ.เมือง โทร.032-322-274-80
 • โรงพยาบาลพร้อมแพทย์ อ.เมือง โทร.032-315-234-9

อ.บ้านโป่ง

 • ที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง โทร.032-211-240
 • สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านโป่ง โทร.032-211-013
 • โรงพยาบาลบ้านโป่ง โทร.032-222-810-6
 • โรงพยาบาลซานคามิลโล อ.บ้านโป่ง โทร.032-211-143

อ.โพธาราม

 • ที่ว่าการอำเภอโพธาราม โทร.032-233-315
 • สถานีตำรวจภูธรอำเภอโพธาราม โทร.032-231-123
 • โรงพยาบาลโพธาราม โทร.032-355-300-23
 • โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน อ.โพธาราม โทร.032-305-096-100

อ.ดำเนินสะดวก

 • ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก โทร.032-241-204
 • สถานีตำรวจภูธรอำเภอดำเนินสะดวก โทร.032-241-045
 • โรงพยาบาลดำเนินสะดวก โทร.032-246-000-15

อ.จอมบึง

 • ที่ว่าการอำเภอจอมบึง โทร.032-261-133
 • สถานีตำรวจภูธรอำเภอจอมบึง โทร.032-362-666
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง โทร.032-362-662-4

อ.ปากท่อ

 • ที่ว่าการอำเภอปากท่อ โทร.032-281-261
 • สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากท่อ โทร.032-281-100
 • โรงพยาบาลปากท่อ โทร.032-281-585,032-358-258

อ.บางแพ

 • ที่ว่าการอำเภอบางแพ โทร.032-381-067
 • สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางแพ โทร.032-381-087
 • โรงพยาบาลบางแพ โทร.032-381-020,032-349-923-4

อ.วัดเพลง

 • ที่ว่าการอำเภอวัดเพลง โทร.032-399-471
 • สถานีตำรวจภูธรอำเภอวัดเพลง โทร.032-399-093
 • โรงพยาบาลวัดเพลง โทร.032-399-290-1

อ.สวนผึ้ง

 • ที่ว่าการอำเภอสวนผึ้ง โทร.032-395-156
 • สถานีตำรวจภูธรอำเภอสวนผึ้ง 032-395111
 • โรงพยาบาลสวนผึ้ง โทร.032-364-496-8

อ.บ้านคา

 • ที่ว่าการอำเภอบ้านคา โทร.032-721-000
 • สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านคา 032-721004,721006

หมายเลขโทรศัพท์อื่นๆ

 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี โทร.032-321-513
 • ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดราชบุรี โทร.032-337-168,032-337-044
 • สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี โทร.032-338-994
 • สถานีเดินรถราชบุรี โทร.032-321-854
 • สถานีรถไฟราชบุรี โทร.032-337-002
 • สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี โทร.032-315-372
 • สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี โทร.032-326-016
 • ททท.สำนักงานภาคกลาง เขต 2 โทร.032-471-005
 • สำนักงานจังหวัดราชบุรี โทร.032-337-009,032-325-800
 • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี โทร.032-332-571-2
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี โทร.032-337-620,032-326-821 โทรสาร. 0-3232-1981
 • สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี โทร.032-322-232-4,032-324-009
 • แขวงการทางราชบุรี โทร.032-337-304,032-325-998
 • ศูนย์บริการข้อมูลทางหลวง โทร.032-337-304
 • สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดราชบุรี โทร.032-227-580-1,081-858-6422
 • ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรี โทร.032-321-870
 • สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี โทร.032-315-372
 • สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี โทร.032-326-016

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 09 ธันวาคม 2013 เวลา 10:36 น.

You are here Home