banner191_1
juktip2
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ข่าวท้องถิ่นราชบุรี

  • ข่าวประจำวันหน้าแรก

170861_police7

ประชาชนที่ตกอยู่ในวังวนหนี้นอกระบบ สามารถเข้ามาแจ้งความหรือร้องเรียน ได้ที่ “ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์การกู้ยืมเงินโดยสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ตำรวจภูธรภาค 7”(ศรก.ส.ภ.7) ตั้งอยู่ที่ ห้อง ศปก.ภ.7 ชั้น 4 อาคาร ภ.7 อ.เมือง จว.นครปฐม   หมายเลขโทรศัพท์ 0 3424 5990–9 หรือ ตู้ ปณ.191 หรือสถานีตำรวจใกล้บ้าน

060363_01

              

14042561
You are here Home